Бъдещето на Open Source в света на електронната търговия

Бъдещето на Open Source в света на електронната търговия

Време за четене 2 минути

Open Source се отнася до софтуер, чийто код е наличен за достъп и промяна от всеки, докато собственият софтуер се отнася до софтуер, който е единствено собственост на лицето или компанията, която го е разработила.

 

С продължаващият ръст на решенията за онлайн пазаруване и електронна търговия по целия свят (най-добрите 500 компании в световен мащаб регистрираха близо 50% увеличение на онлайн продажбите на годишна база през 2020 г.), си струва да се обмисли ролята на Open Source и значението му в този разрастващ се сектор.

 

Решенията за електронна търговия с Open Source имат много предимства за бизнеса, най-вече свободата на избор, пълна собственост и пълно персонализиране. Тъй като въпросът за собствеността и данните в дигиталната сфера се разглежда все по-внимателно, способността за пълно притежаване и управление на витрини и данни по начин, който не е възможен с традиционните патентовани търговски платформи, има значителна привлекателност.

 

Как решенията с Open Source подпомагат растежа на вашия онлайн бизнес

 

Точно както възходът на икономиката на създателите през последните години демократизира производството на съдържание, Open Source позволява на участниците на всеки етап от процеса на електронна търговия да прекрачат типичните препятствия за създаване на онлайн бизнес от нулата.

 

Малките предприятия могат да постигнат пълна гъвкавост при проектирането и поддържането на своите магазини до най-малкия детайл. Например, бизнесът за облекло може да промени дизайна и възможностите на уеб сайта си в движение, за да посрещне по-добре наплива от клиенти с различен набор от приоритети спрямо първоначалния целеви пазар – например, мащабиране на бизнеса според нуждите по плавен начин.

 

Структурно, Open Source дава на разработчиците на софтуер и агенциите за разработка свободата да се задълбочават във всеки ред код, написан за дадена платформа, и да променят много или малко, колкото искат. Тези групи имат постоянен контрол върху всеки аспект на своите уеб сайтове, независимо от обстоятелствата, вече не разчитат на платформи на трети страни, които централизират контрола и диктуват ключови продуктови решения.

 

С Open Source, персонализацията се насърчава

 

Едно от най-пренебрегваните предимства на решенията за електронна търговия с Open Source е тяхната универсална способност бързо да превръщат интересите и идеите в потоци от приходи, с почти неограничен избор и персонализиране и без значително развитие и стартов капитал. Персонализираните компилации в собствени среди обикновено изискват сложни, скъпи и индивидуални решения.

 

Продавачите могат да персонализират предложенията на магазините си с множество разширения, създадени от екипи от разработчици от цял свят. Пример могат да бъдат подобрения на инструментите за имейл и CRM, използвани за взаимодействие с клиенти. Собствениците на магазини могат да избират и инсталират от множество плъгини, разработени от някои от най-големите CRM компании в света само с няколко лесни щраквания, за да бъдат настроени и стартирани.

 

Разпределено, отворено и прозрачно техническо бъдеще

 

Мнозина ще са запознати с термина „Web3“. Въпреки че все още не е дефиниран с консенсус, той може да се обобщи като нова итерация на World Wide Web: изцяло децентрализирана и не принадлежи на нито един човек или организация. Тази нова ера е идеалната среда за процъфтяване на принципите на Open Source, тъй като равното разпределение на Web3 е естествено продължение на свободата и прозрачността, предлагани от Open Source.

 

Светът на кодирането започна от отделни хора, споделящи своя напредък, за да развият компютрите като колектив. С течение на времето тази по-рано отворена система беше широко консолидирана. След време бъдещето на индустрията за електронна търговия ще види връщане към първоначалния начин на мислене за сътрудничество. Приемайки отворения код сега, всеки може да остави своя отпечатък в системата и да се издърпа един друг в процеса.

2023-04-24T07:49:18+03:00