Дизайн на шаблони за Opencart

 

Интернет-магазинът за мнозина - това е източник на допълнителни доходи. В крайна сметка, повечето хора правят покупки, без да напускат дома си. OpenСart се счита за един от най-популярните енджини за разработването на интернет-магазини. Нашата компания Viste.bg предлага услуги по създаването на уникални шаблони не само за OpenCart, а и за други cms платформи като Prestashop, Wordpress, Joomla, Magento и др..

 

Услугите от този вид се извършват на няколко етапа:

 

1. Техническо задание

Това е необходимо и изгодно условие, както за клиента, така и за нас. Същността на този етап се състои в това, че Вие ни предоставяте техническо задание, в което указвате всичките си изисквания към сайта (шаблона). А ние от своя страна обезателно ги изпълняваме. Разбира се, този документ се попълва само по ваше желание. Наличието на задание Ви гарантира надеждна и професионална работа.

 

2. Разработка на шаблон на дизайна

 

Ние от Viste винаги се стараем да поемаме цялата работа, като по този начин не притесняваме излишно клиента си.

 

Шаблонът на дизайна се счита за окончателен и утвърдителен вариант на вашия прототип, въз основа на техническото задание. Така също в него има и някои изображения, които впоследствие превръщаме в програмен код. В разработването и цената за създаването на дизайн-макета влизат:

 

●Наличие на главна страница

●Наличие на вътрешни страници

●Кратък списък с продуктите, както и страници за сравнения

●Форма за оформление на поръчка и пазарна кошница

●Авторизация, регистрация и личен кабинет (логин и парола)

●Контакти, компании-партньори и т.н.

 

3. Оформление и адаптация на OpenCart

 

На този етап ние от Viste пристъпваме непосредствено към написването на програмния код. Шаблонът на сайта се преобразува в HTML-страници, на които създаваме уникално оформление с помощта на таблици и разработването на необходимите за целта скриптове.

 

След, като изпълним всички тези действия, сайтът преминава в режим на адаптация. Т.е. свързваме онлайн-магазина към енджина на OpenCart. В крайна сметка, този фреймуърк има способността да съхранява в базата данни цялата необходима информация за всяка страница. Тоест, ако имате нужда от достъп до някоя HTML-страница, то функциите на този енджин ще Ви помогнат.

 

Инсталация и настройка

Инсталирането на шаблона и конфигурирането на всички функции в OpenCart не отнемат много време. Тази стъпка по никакъв начин не се отнася до клиента, тъй като това зависи единствено от нас. Също така от настройките на целия проект зависи и работата на всички функции.

 

Техническа поддръжка

 

В случай на някакви проблеми с шаблона за OpenCart, ние от Viste.bg Ви гарантираме помощ при всякакви възникнали въпроси и отстраняването на всички грешки от вашия интернет-магазин.

Интернет-магазинът е готов за работа. Ако имате нужда от бърз, качествен и функционален сайт, то разработчиците на Viste.bg са на ваше разположение, а фреймуърка OpenCart ще им помогне за това.

Долу може да разгледате галерия с изработени от нас шаблони за наши клиенти.