Документация - Атрибути

7.Атрибути.

- Тази секция служи за създаване на специфични критерии, чрез които продуктите се групират.

 

7.1. Довабяне/редактиране/изтриване на атрибут.

  1. – Създаване на атрибут.
  2.  - Редактиране на атрибут.
  3.  - Маркиране на атрибут.
  4.  - Изтриване на вече маркиран атрибут.

 

Върни се към - "Бързи връзки"