Документация - Банери

6. Банери.

 - От тази секция се създават банери, които можете да използвате от всеки един модул използващ изображения.

 

6.1. Довабяне/редактиране/изтриване на банер.

 1. – Добавяне на банер.
 2.  - Редактиране на банер.
 3.  - Маркиране на банер.
 4.  - Изтриване на вече маркиран банер.

 

6.1.1.Добавяне на банер.

 1. – Запазване на банера.
 2.  - Задаване име на банера.
 3.  - Задаване състояние на банера.(включено/изключено).
 4.  - Добавяне на нов слайд.
 5.  - Задаване име на слайда( на български и английски език).
 6.  - Задаване на изображение на слайда, чрез файловия мениджър.
 7.  - Изтриване на слайда.

 

Върни се към - "Бързи връзки"