Документация - Групи атрибути

8.Групи атрибути.

- Тази секция служи за групиране на продукти според даден признак/свойство на продукта, чрез вече създадени атрибути.

 

 

8.1. Довабяне/редактиране/изтриване на група атрибути.

  1. – Създаване на група атрибути.
  2.  - Редактиране на група атрибути.
  3.  - Маркиране на  група атрибути.
  4.  - Изтриване на вече маркирана група атрибути.

 

Върни се към - "Бързи връзки"