Документация - Поръчки

5.Поръчки.

 - В тази секция се намират всички направени поръчки клиенти, също така могат да се добавят поръчки и от администратора; разпечатване на фактури.

5.1.Довабяне/редактиране/изтриване на поръчка.

  1. – Разпечатване на вече експедиционна бележка (нужно е маркиране на поръчката).
  2.  - Разпечатване на вече фактура (нужно е маркиране на поръчката).
  3.  - Добавяне на поръчка.
  4.  - Маркиране на поръчка
  5.  - Преглеждане на поръчката.
  6.  - Редактиране на поръчката.
  7.  - Изтриване на поръчката.

 

Върни се към - "Бързи връзки"