Документация - Производители

9. Производители.

 - Тази секция служи за създаване на групи от производители и брандове, които могат да се добавят към продуктите.

 

9.1. Довабяне/редактиране/изтриване на производители.

  1. – Създаване на производител.
  2.  - Редактиране на производител.
  3.  - Маркиране на  производител.
  4.  - Изтриване на вече маркиран производител.

 

Върни се към - "Бързи връзки"