Етапи при проектирането на уеб-дизайна

 

Дизайнът на уеб-сайта отдавна е станал отделна сфера на дейност със своите особености и професионални хитрости. Днес при поръчката на дизайнерски проект за вашия уеб-ресурс получавате комплекс от услуги, целящи създаването на удобна и функционална структура с условия за най-ефективното представяне на информацията, а не само творчески процес. Професионалният уеб-дизайн на сайта се отличава с оригиналността на техническия и художествен прием, хармоничното съчетание на цветовете и удобният за употреба уеб-интерфейс. Също така, естетическите качества на ресурса трябва да съответстват на определени стандарти за достъпност на посетителите чрез преносими устройства или с ограничени физически възможности. При проектирането на уеб-сайта, дизайнерът определя качествата, от които в последствие ще се развива имиджа на компанията, нейната популярност сред потребителите и тяхното ниво на доверие.

Всеки сравнително сложен процес може да се раздели на смислови етапи, отговарящи за създаването на едни или други елементи от проекта. Разработката на уеб-дизайна обикновено се извършва в следния порядък:

 • формиране на техническо задание;
 • разработка на уеб-дизайна на главната страница;
 • създаване на дизайна на типовите страници;
 • дизайн на допълнителните раздели;
 • HTML кодиране

Както при всеки технически проект, така и при създаването на уеб-сайт се изисква ясна формулировка на задачите, разработка на отделните елементи и съединението им в обща функционална система.

 

Без формулировка на техническото задание нито един квалифициран дизайнер не може да се справи с проекта по правилният начин. Ясната поставеност на задачите осигурява последователната работа на няколко специалиста, елиминирайки евентуални недоразумения между клиента и изпълнителя. В техническото задание по проектирането на уеб-дизайна често са включени следните въпроси:

 • изискванията на клиентите в областта на художественото и техническо изпълнение;
 • списък на конкуренти с хубав уеб-дизайн;
 • гама цветовете, в които ще бъде разработен сайта, шрифтът;
 • елементи на фирмения стил, които е желателно да се използват в разработката;
 • структура на ресурса (количество предполагаеми страници, последователност, преходи, връзки);
 • наличие на програмни скриптове;
 •  перспективи за бъдещо развитие и разширение на ресурса.

Главната страница на сайта е ключовият елемент в дизайна и от нея зависи колко професионално е извършен той, а също така от тази страница зависи и популярността на сайта сред посетителите. Според статистиката, повечето хора оценяват сайта по неговата обложка и по главната му страница. Разработката на подразделите на сайта се подчинява на основните правила, сформирани в процеса по създаването на основния раздел и проектирането на общия стил. Допълнителните раздели, както и форума, могат да имат свой собствен дизайн, така че често те са разработвани отделно. В заключителната част по проектирането, дизайнерът се ангажира с HTML-кодировката, в процеса на който всички готови елементи от уеб-дизайна се обединяват в една обща система, с която след това трябва да работи програмистът.