Етапи при проектирането на уеб-дизайна

Етапи при проектирането на уеб-дизайна

Дизайнът на уеб-сайта отдавна е станал отделна сфера на дейност със своите особености и професионални хитрости. Днес при поръчката на дизайнерски проект за вашия уеб-ресурс получавате комплекс от услуги, целящи създаването на удобна и функционална структура с условия за най-ефективното представяне на информацията, а не само творчески процес. Професионалният уеб-дизайн на сайта се отличава с оригиналността на техническия и художествен прием, хармоничното съчетание на цветовете и удобният за употреба уеб-интерфейс. Също така, естетическите качества на ресурса трябва да съответстват на определени стандарти за достъпност на посетителите чрез преносими устройства или с ограничени физически възможности. При проектирането на уеб-сайта, дизайнерът определя качествата, от които в последствие ще се развива имиджа на компанията, нейната популярност сред потребителите и тяхното ниво на доверие.

 

Всеки сравнително сложен процес може да се раздели на смислови етапи, отговарящи за създаването на едни или други елементи от проекта. Разработката на уеб-дизайна обикновено се извършва в следния порядък:

 

●формиране на техническо задание;

●разработка на уеб-дизайна на главната страница;

●създаване на дизайна на типовите страници;

●дизайн на допълнителните раздели;

●HTML кодиране

 

Както при всеки технически проект, така и при създаването на уеб-сайт се изисква ясна формулировка на задачите, разработка на отделните елементи и съединението им в обща функционална система.

 

Без формулировка на техническото задание нито един квалифициран дизайнер не може да се справи с проекта по правилният начин. Ясната поставеност на задачите осигурява последователната работа на няколко специалиста, елиминирайки евентуални недоразумения между клиента и изпълнителя. В техническото задание по проектирането на уеб-дизайна често са включени следните въпроси:

 

● изискванията на клиентите в областта на художественото и техническо изпълнение;

● списък на конкуренти с хубав уеб-дизайн;

● гама цветовете, в които ще бъде разработен сайта, шрифтът;

● елементи на фирмения стил, които е желателно да се използват в разработката;

● структура на ресурса (количество предполагаеми страници, последователност, преходи, връзки);

● наличие на програмни скриптове;

● перспективи за бъдещо развитие и разширение на ресурса.

 

Главната страница на сайта е ключовият елемент в дизайна и от нея зависи колко професионално е извършен той, а също така от тази страница зависи и популярността на сайта сред посетителите. Според статистиката, повечето хора оценяват сайта по неговата обложка и по главната му страница. Разработката на подразделите на сайта се подчинява на основните правила, сформирани в процеса по създаването на основния раздел и проектирането на общия стил. Допълнителните раздели, както и форума, могат да имат свой собствен дизайн, така че често те са разработвани отделно. В заключителната част по проектирането, дизайнерът се ангажира с HTML-кодировката, в процеса на който всички готови елементи от уеб-дизайна се обединяват в една обща система, с която след това трябва да работи програмистът.