Миграция от Magento към WooCommerce

Миграцията на база данни от Magento към WooCommerce ще премести всички ваши поръчки, продукти, снимки, категории, клиенти и атрибути от едната платформа към другата. Ако сте преценили, че Magento е прекалено тежък за вашият магазин или мислите, че отнема прекалено много средства за поддръжка и обновяване, то тогава миграцията на база данни е добра идея за вашият онлайн магазин.Потърсете ни за консултация. Ние можем да Ви помогнем с избора на CMS и да Ви дадем полезни безплатни съвети. 

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта