Миграция от Opencart към Woo Commerce

Преместването на бази данни от една платформа към друга се извършва чрез скриптове, които са създадени от нашите програмисти. Може да поръчате миграция на база данни от Opencart към Woocommerce и нашите програмисти ще преместят всички клиенти, поръчки, продукти, категории, атрибути и снимки от старият Ви магазин към новата, желана от вас платформа. Направете запитване за цена като опишете колко е голяма базата данни и на коя версия на CMS е онлайн магазинът Ви. 

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Woo Commerce за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Woo Commerce
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта