Миграция от Cre Loaded към Magento

Миграция от Cre Loaded към Magento се извършва от нашите програмисти чрез скриптове, създадени от уеб дизайн студио Viste.

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Magen за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Magen
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта