Миграция от Cre Loaded към Prestashop

Чрез тази миграция можете лесно и бързо да прехвърлите всички поръчки, продукти, клиенти, снимки и др от вашият стар Cre Loaded магазин към Prestashop.

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Prestashop за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Prestashop
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта