Миграция от Cubecart към OsCommerce

Миграция от Cubecart към OsCommerce. Тази услуга ще ви помогне да пренесете базата си данни от една платформа към друга. Нашите програмисти ще направят миграцията за вас със скриптове, изработени от нас.

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на OsCommerce за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за OsCommerce
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта