Миграция от Opencart към Zen Cart

Миграцията от Opencart към Zencart се извършва с php скрипт, разработен от екипа на уеб дизайн студио Viste. С тази миграция се преместват всички продукти, снимки, атрибути, категории, клиенти и поръчки. Потърсете ни за консултация.

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Zen Cart за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Zen Cart
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта