Миграция от OsCommerce към Zen Cart

Чрез тази услуга може да пренесете базата си данни от OsCommerce към Zen Cart. Искате да смените платформата ? Пренесете клиенти, поръчки, производители, опции и всички други компоненти от базата си данни с нашите миграционни услуги бързо и лесно. 

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Zen Cart за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Zen Cart
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта