Миграция от Prestashop към Magento

Magento е платформа с голям потенциал. Тя е подходяща за големи магазини, с големи бази данни, но от друга страна е по-скъпа за поддръжка и доработки. Ако мислите, че магазинът Ви е готов да бъде прехвърлен от Prestashop към Magento, потърсете ни! С миграцията на базата данни ще бъдат прехвърлени всички клиенти, поръчки, продукти, категории, атрибути, снимки и допълнителни снимки. Освен това, ние можем да пресъздадем старият дизайн на онлайн магазинът Ви, в случай, че не искате да го променяте.  

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Magen за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Magen
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта