Миграция от Prestashop към Woo Commerce

Ако сте решили, че онлайн магазинът Ви се нуждае от промяна и искате да мигрирате базата си данни, потърсете ни! Ние ще направим миграцията за вас чрез php скриптвете, изработени от нашите програмисти.

Чрез миграцията от Prestashop към WooCommerce ние можем да трансферираме вашите клиенти, поръчки, продукти, изображения, атрибути и др от старата база данни към новата. 

Потърсете ни за консултация сега! Тя е безплатна.

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Woo Commerce за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Woo Commerce
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта