Миграция от Prestashop към Zen Cart

Чрез миграцията от Prestashop към Zen Cart ние ще преместим цялата база данни на вашият онлайн магазин чрез изработените от нас php скриптове. Ако имате колебания дали тази миграция е подходяща за Вас, потърсете ни за консултация. 

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Zen Cart за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Zen Cart
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта