Миграция от Zen Cart към Woo Commmerce

Миграцията на база данни от Zen Cart към Woocommmerce е добър ход за вашият онлайн магазин. Потърсете ни и ние ще мигрираме всички поръчки, клиенти, пароли, продукти, атрибути, снимки и т.н. Миграцията се извършва от нашите програмисти, чрез изработени от нас php скриптове, така че единственото, което се изисква от вас е да направите поръчка. Цената на миграцията зависи от броят на продуктите, поръчките, атрибутите и клиентите на вашият онлайн магазин.

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Woo Commmerce за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Woo Commmerce
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта