Препоръка от BlueMax

Препоръка от BlueMax

Време за четене 2 минути

Когато нашите сайтове бяха подложни на злонамерена хакерска атака, именно благодарени на бързата и компетентна намеса на колегите Висте кризисната ситуация бе овладяна

ПРЕПОРЪКА

Дружество „Блумакс” ООД се занимава с интернет търговия и разработва определен брой сайтове за онлайн пазаруване. Поддръжката на тези сайтове се извършва с непрекъснатото компетентно и експертно съдействие на специалистите от ДЗЗД „Висте”.
Сред множеството дейности, които компютърните експерти от ДЗЗД „Висте” са извършили за „Блумакс” ООД, се откроява реализирането на важен проект по мигриране на базата ни данни към нова платформа OpenCart, а също и непрекъснатото оптимизиране на платформата и обновяването към нови версии на OpenCart.
Когато нашите сайтове бяха подложни на злонамерена хакерска атака, именно благодарени на бързата и компетентна намеса на колегите Висте кризисната ситуация бе овладяна и впоследствие отстранена, а сайтовете бяха прочистени от злонамерения софтуер и сега са по-добре защитени.
Възползваме се непрекъснато от възможностите на експертите от ДЗЗД „Висте” за създаване и инсталиране на нови модули за сайтовете ни, SEO оптимизиране на съдържанието, различни подобрения по концептуалните връзки между нашите отделни страници и сайтове.
Въз основа на изброеното можем да препоръчаме екипа на ДЗЗД „Висте” като качествени специалисти и надеждни партньори за всички дружества, които развиват някакв онлайн дейност, включително като нас с интернет търговия.

„Блумакс” ООД, гр. София 1000, ул. „Солунска” № 34, GSM: 0877221755, www.bluemaxbg.com

2022-05-19T09:34:20+03:00