Миграция от Summer Cart към Opencart

С услугата миграция от Summer Cart към Opencart бързо и лесно може да пренесете продуктите, поръчките, клиентите, атрибутите и други компоненти от базата си данни от стария си магазин базиран на Summer Cart към последната версия на Opencart.

Мигрирайте бързо и лесно вашите продукти, поръчки, клиенти, атрибути, снимки и др. 

Работим с всички версии на Summer Cart и Opencart

Каква информация можем да мигрираме

  • Продукти, Продуктови изображения, Атрибути и Опции
  • Категории
  • Клиенти и адреси
  • Поръчки
  • Мигрираме и магазини на повече от един език

Допълнителни услуги

  • 301 редиректи на старите URL адреси към новите
  • Модификация на Opencart за да могат клиентите да ползват своите пароли
  • Изграждане / Инсталация на шаблон за Opencart
  • Изработка и Имплементиране на SEO одит след миграцията на магазина
Поискай оферта