Съставяне на техническо задание за уеб дизайна

Разработка на структурата и прототипа на дизайна за сайта

 

Разработка на структура и прототип на дизайна

При получаването на цялата информация за проекта се съставя структурата на сайта. С една дума се сформира структура на база елементи, които предварително са уточнени с клиента, като това какви раздели ще има сайта и т.н. Прототипът на уеб-дизайна, основата или "лейаута" (layout - оформлението, разположението) - това е само планът за разположението на елементите върху сайта. Това всъщност е началото на създаването на техническото задание.

 

Съставяне на техническо задание

Техническото задание - това е официалният документ. Основата, на която биха се крепили взаимоотношенията с клиента е крайно желателно да се изготви и одобри и за двете страни. По него специалистите се ориентират за бъдещата си работа, а също така това задание се прикрепва към договора за предоставяне на дизайнерски услуги. Смята се, че всичко, което не е включено в техническото задание, следва да се заплаща отделно, тъй като при подписването под него, клиентът се съгласява с написаното. Одобрението на техническото задание гарантира, че клиент и изпълнител са изяснили всичко по работата над проекта: както по отношение на дизайна, така и по отношение на функционалността. Като цяло това е шаблонът, описващ повечето от задачите, свързани с уеб-дизайна на проекта.

 

Техническо задание при създаването на уеб-дизайна:

 

1. За проекта

Това е официалната част. Тя включва името, описанието на проекта, обхвата на задачите, работа на дизайнера.

 

2. Предназначение на сайта

Ако въпросите по главното предназначение на сайта са изяснени вече може да се определят много неща, като например какъв ще е срокът на изпълнение и дизайна. Като например можем да предложим следните варианти за вида на сайта:

 

 - информационен

 - имиджов

 - интернет-магазин

 - друг (лична страница, сайта за някаква онлайн-услуга и т.н.)

 

3. Материали

Списък на представените от клиента материали: лого, ръководство по фирмен стил, информация за фирмените цветове, примери за печатни реклами, фотоматериали и т.н.

 

4. Структура на сайта

Тук се уточнява пълната структура на сайта, която трябва да бъде утвърдена от клиента. Дали ще се разработва само начална страница, набор от страници или целия сайт.

 

5. Прототип

Прави се рисунка на прототипа на сайта, преди подписване на техническото задание.

 

6. Дизайн

Тази стъпка включва изискванията на клиента за графичното оформление на сайта. В нашата практика по разработването на клиентски сайтове сме се натъквали на различни предпочитания за стил на сайта. Примери:

 

 - минимализъм

 - бизнес-стил

 - уеб 2.0 стил

 - промостил (може да бъде реализиран в различни варианти)

 

7. Цветова гама

Изясняването на примерната цветова гама на сайта е необходима за да не се получи така, че сте създали дизайн с черен фон, а клиента би желал бял със сини ивици. Сред най-разпространените варианти може да се нарекат следните примери:

 

 - само цвета на фирмения стил;

 - цвета на фирмения стил и всякакво съчетание с тях;

 - цвят, подхождащ към стила на дизайна и тематиката на сайта (по усмотрение на дизайнера);

 - динамичен цвят;

 - меки пастелни отенъци

 - монохром (отенъци на сивото)

 

8. Емоционален компонент

Беседата с клиента и уточнението на всички емоции около дизайна на сайта са необходимост. Ако той няма точно определение ние ще помислим над вариант и ще го споделим с клиента. Примери:

 

 - спокоен;

 - представителен, официален, строг

 - шокиращ

 - лекомислен

 - отразяващ имиджа на фирмата

 

9. Графика на сайта

В повечето случаи клиентът знае кои снимки и илюстрации ще се използват в сайта. Разбира се този въпрос може да се обсъди допълнително или да се даде възможност за "преценка на дизайнера" и експериментиране в процеса. Примери:

 

 - по усмотрение на дизайнера

 - абстрактно

 - хора

 - животни

 - растения

 - техника

 - битови предмети

 - други

 

 

10. Изглед на сайта

Изгледът на сайта е много важен, така че нашите колеги ще подредят сайта (често се случва така, че от дизайнера се изискват само графиките). Въпросът за подредеността на сайта трябва да се реши предварително. Какъв тип HTML-код ще се използва, зависи от дизайна (ширината на макета и други подробности). Примери:

 

 - строг

 - от лявостраничен/дясностраничен

 - "гумен" (разтягащ се по размера на екрана на монитора)

 

11. Количество на страниците

Необходимо е да се определи колко страници (и какви) ще се изготвят. Примери:

 

 - една страница (главна)

 - всички страници на сайта

 - наш вариант (например една главна и една вътрешна)

 

13. Предаване на проекта

В този раздел се уточнява в какъв вид ще се изготвя проекта. Вариантите могат да са следните:

 

 - само в PSD- и JPG-макети на страниците

 - PSD- и JPG-макети на страниците и създаване на HTML-файловете.