Какво е Социален маркетинг?

Какво е Социален маркетинг?

Време за четене < 1 минута

социален,маркетинг,традиционния,развитие,бизнес,управлениеСоциалният маркетинг е ново течение в развитието на традиционния  маркетинг, което се опира на представата за социално –ориентирано етично управление на бизнеса. Социалният маркетинг преминава през няколко етапа, свързани с развитието на принципно нови идеи, доктрини и подходи в маркетинговата дейност. Развитието му способства за появата на нови научни открития в медицината, технологична диагностика, опазване на околната среда, популяризиране на природосъобразния начин на живот и необходимостта от предаване на нова ценна информация на избрани целеви аудитории и на широката публика с цел подбуждане на хората да изменят своето поведение в променящия се свят.

2022-05-18T14:02:16+03:00