Open Source

Отворен код или както е също така известен в транслитерирания вариант от английски оупън сорс (на английски: open source) е концепция (подход) в проектирането, разработката и дистрибуцията на софтуер, позволяваща свободен достъп до софтуерния код (т.нар. сорс код или дори само сорс, от англ. source code).

Някои смятат отворения код само за един от няколко различни възможни подходи към проектирането, докато други го смятат за критично важен и стратегически елемент за бизнес модела си.

Тук ще намерите услуги свързани с Open Source системи като WordPress, Prestashop, Joomla, Opencart, Drupal, Magento, OsCommerce, Zen Cart и други. Чрез нашите услуги може да обновите остарялата си система, заедно с модулите и дизайна. Ние можем и да изработим модули за тези системи, базирани на вашите нужди.