Препоръка от Create Sence

Препоръка от Create Sence

Време за четене 2 минути

Екипът на Висте, чрез професионализма на своите служители, винаги са указвали пълна подкрепа при избора на най-добрите решения на нашите искания.

превод:

23 AG. FOTINIS St., Ν. Смирни, 17121 АТИНА – ГЪРЦИЯ

Атина 23/6/2015

ПИСМО НА ПРЕПОРЪКА

Бихме искали да изразим своята висока оценка за сътрудничеството ни с вашите фирми Висте и СТСОФТ и с аутсорсинг услугите, предоставяни за нас.
Ние започнахме сътрудничество с компанията Висте през 2014 г., когато тя започна процес на миграция на Joomla база данни към OpenCart за нов уеб сайт. Компанията бе избрана да извърши услугата, поради гъвкавост и много високото качество на предоставяните услуги. Екипът на Висте, чрез професионализма на своите служители, винаги са указвали пълна подкрепа при избора на най-добрите решения на нашите искания.
Преди няколко дни, на нов подобен проект ние отново прибягнахме към услугите на Висте и резултатът беше отново отличен както при предишната!
Препоръчваме фирма Висте като професионален и надежден на всяка фирма. Ние ценим качествените услуги, които в момента ги диференцират в благоприятен начин от техните конкуренти.

С най-добри пожелания,
Александруполис.
Управляващ Директор

23 AG. FOTINIS St., Ν. SMIRNI, 17121 ATHENS – GREECE

Athens 23/6/2015

оригинал:

LETTER OF RECOMMENDATION

We would like to express our high appreciation for the cooperation of your companies “VISTE LTD” and “STSOFT LTD” with the outsourcing services provided to us.

We started the cooperation with the company “VISTE LTD” in 2014 when it began the process of a joomla database migration to opencart, through a new website. The company was selected as service provider, due to the availability, flexibility and very high quality of services provided. However, VISTE LTD team, through the professionalism of its employees, has always provided full support in choosing of the best solutions to our requests.

A few days ago, a new similar project was assigned to “VISTE LTD” from us, and the result was so much excellent as the previous one!

We recommend the company “VISTE LTD” as a professional and reliable for every company and campaign, and appreciate its quality services which currently differentiate in a favorable way to its competitors.

Best regards,

Alex Alexandropoulos.

Managing Director

2022-05-19T09:43:03+03:00