Препоръка от yakiva-rc.com

Препоръка от yakiva-rc.com

Време за четене < 1 минута

Искам да благодаря на viste.bg за подкрепата, която ми оказаха след като закупих сайта си от друго място, където бях разочарован.

Препоръка от  Yakiva-rc.com за уеб дизайн студио Висте

„Искам да благодаря на viste.bg за подкрепата, която ми оказаха след като закупих сайта си от друго място, където бях разочарован. С отличните си услуги уеб дизайн студио Viste предлагат добри решения и имат нужният опит да доставят услугите на време. Момчета, благодаря за подкрепата, която ми оказахте да реша проблемите по сайта си. С най-добри пожелания, Yakiva-rc.com“

„I want to thank viste.bg, for the support they have given after I bought my website from another place where I was disapointed. With great service web design studio Viste also offer good solutions and have the needed experience to deliver on time! Thanks for all the support you guys have given me to solve problems on my website. Best Regards, Yakiva-rc.com“

2022-05-19T09:36:15+03:00