Защо дизайнерът и уеб-разработчика трябва да си сътрудничат?

Защо дизайнерът и уеб-разработчика трябва да си сътрудничат?

Време за четене 3 минути

Защо дизайнерът и уеб-разработчика трябва да си сътрудничат?

Много често, специалистите работят по един проект заедно, намирайки се далеч един от друг. Уеб дизайнерът работи върху създаването на графичните елементи и цветовите палитри, които отговарят за визуалния ред, докато разработчикът кодира и подготвя материала за уеб-публикуване. Понякога обаче на заключителния етап възникват разногласия.

Ако дизайнерите и разработчиците работят заедно от началото до края, финалният резултат ще се получи много по-качествен. В процеса на съвместната работа по-малко неща се преработват, в резултат на което проектът може да бъде завършен за по-кратко време.

Дизайнерът срещу разработчика

Обикновено, уеб дизайнерите използват графични софтуерни програми, като Adobe Photoshop и Illustrator за създаването на уеб-сайтовете и графичните им елементи. Създателят на графичния дизайн кодира чрез използването на HTML, JavaScript и JQuery, CSS и други езици за програмиране.

В това време, дизайнерите и разработчиците често могат да работят на разстояние един от друг, като всеки се нуждае от различните умения на другия, за да се създаде пълноценен сайт. Ето защо, те трябва да работят заедно.

Плюсове на съвместната работа

И докато говорим за дизайнерите и разработчиците, работещи заедно, не бива да забравяме и проектантите, които също си взаимодействат.

Предимства на сътрудничеството от двете страни:

●По-креативен уеб дизайн

●Вторият чифт очи виждат всичко и намират пропуските или грешките;

●При съвместният опит, дизайнерът може да разбере какви проекти може да създаде разработчикът

●Повече сплотеност при завършения продукт;

●Ще научите нещо за графичния дизайн/техническата разработка на сайта.

Минуси на съвместната работа

Зачестяват случаите, в които специалистите живеят в различни градове и дори държави. Това означава, че тях ги разделят няколко часови пояса. Използвайте инструменти за телеконферентна връзка и интерактивен обмен.

Общувайте с помощта на различни онлайн-комуникации.

Неща, които можете да създадете

Описание: 2.jpg

Основното нещо в работата Ви – това е ясната комуникация и взаимодействието.

Уеб дизайнерът и разработчикът трябва да скицират най-общия сценарий, върху който ще бъде изграден проекта.

Всички ангажирани с проекта професионалисти трябва да изразят своето мнение и да предложат конструктивна критика. Бъдете отворени за обратна връзка и обмяна на опит с други специалисти. Знанията, придобити в хода на съвместната работа, ще Ви бъдат полезни в бъдещи проекти.

5 съвета за дизайнерите

●Обяснете теорията на уеб дизайна по прост начин, за да помогнете на разработчиците да разберат общата концепция на проекта;

●Огледайте интерактивните елементи, как ще ги проектирате и как те ще работят. Уверете се, че всички части са разработени за всички етапи на интерактивност;

●Не очаквайте, че разработчикът ще редактира елементите вместо вас;

●Помолете за помощ в процеса на работа. Ако не сте сигурни дали определен шрифт ще работи с конкретния уебсайт, по-добре е да се консултирате с разработчика;

●Осигурете елементите на графичния дизайн, в необходимия формат и с нужните разрешения.

5 съвета към разработчиците

●Научете повече за уеб дизайна. С познаването на теорията и акцентите ще Ви бъде много по-лесно да работите в екип с дизайнерите;

●Бъдете честни и уведомете дали можете да изпълните конкретната задача или не;

●Бъдете на разположение да отговаряте на въпроси и помагайте по време на работния процес;

●Не отлагайте „за по-късно“ това, което може да направите сега;

●Помогнете за целостта на уеб дизайна – старайте се да оформите проекта в един дизайн, без да се отклонявате от общия курс.

Актуални съвети за дизайнерите и разработчиците – винаги взаимодействайте един с друг. С общи усилия може да се постигне невероятен успех. По отделно, резултатът няма да е добър!

Умения, от които могат да се възползват всички

За да се преодоляват проблемите между уеб дизайнерите и програмистите е необходимо те да работят заедно в екип. За целта е нужно да умеете да говорите на езика на другия. Разширявайте уменията си всеки ден!

Всеки дизайнер и разработчик трябва да има необходимите общи знания:

●Принципи на разработките, като цвят, пространство и типография;

●Оптимални формати на изображенията и калибриране;

●Познания по HTML и CSS;

●Използване на уеб-шрифтове;

●Познаване на съвременните тенденции в проектирането и разработката на уеб-сайтове;

●Разбирането на потребителя, какво иска и какво е необходимо.

Заключение

Защо уеб дизайнерите и разработчиците трябва да работят заедно? Съвместното сътрудничество в екип и разбирането на отговорностите на другия ще Ви позволят да се въплатите в очакванията на клиента, въвеждайки в проекта нови трендове, което ще направи уеб-сайта наистина уникален.

Дизайнерът не може да изпълни проекта без разработчика и обратно. Необходимо е да се разбере сложността на работата и на двамата експерта за да може проекта да бъде завършен успешно.

2022-05-19T11:34:18+03:00