YouTube изпревари по популярност телевизията

YouTube изпревари по популярност телевизията

Време за четене < 1 минута

YouTubeIcon

Проведена в САЩ анкета доказа превъзходството на Интернет пред другите начини за разпространение на видеа. Изследването е проведено от Adroit Digital и резултатите ясно и категорично показват, че YouTube изпреварва телевизията по популярност в САЩ. Резултатите от анкетата са следните : 68% от запитаните предпочитат да гледат филми от YouTube. Изследването обхваща само потребители навършили 18 години. Интересното е, че 59% от анкетираните смятат, че самата телевизия постепенно ще се превърне в нещо подобно на YouTube. Голяма част от използващите телевизия са готови да прекъснат кабелната си телевизия, за да гледат видеофилми чрез по-бърз интернет (63%). През 2013 година броят на уникалните посещения в месец достигна милиард души.

2022-05-19T12:30:34+03:00