Дизайн

Дизайн

Дизайн2023-03-30T09:42:37+03:00

ЕТАПИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА УЕБ ДИЗАЙНА.

Всеки сравнително сложен процес може да се раздели на смислови етапи, отговарящи за създаването на едни или други елементи от проекта. Разработката на уеб дизайна обикновено се извършва в следния порядък:

 • формиране на техническо задание

 • разработка на уеб дизайна на главната страница

 • създаване на дизайна на типовите страници

 • дизайн на допълнителните раздели

 • HTML кодиране

Както при всеки технически проект, така и при създаването на уеб сайт се изисква ясна формулировка на задачите, разработка на отделните елементи и съединението им в обща функционална система.

Без формулировка на техническото задание нито един квалифициран дизайнер не може да се справи с проекта по правилният начин. Ясната поставеност на задачите осигурява последователната работа на няколко специалиста, елиминирайки евентуални недоразумения между клиента и изпълнителя. В техническото задание по проектирането на уеб дизайна често са включени следните въпроси:

 • изискванията на клиентите в областта на художественото и техническо изпълнение

 • списък на конкуренти с хубав уеб дизайн

 • гама цветовете, в които ще бъде разработен сайта, шрифтa и т.н.

 • елементи на фирмения стил, които е желателно да се използват в разработката

 • структура на ресурса (количество предполагаеми страници, последователност, преходи, връзки)

 • наличие на програмни скриптове

 • перспективи за бъдещо развитие и разширение на ресурса

Главната страница на сайта е ключовият елемент в дизайна и от нея зависи колко професионално е извършен той, а също така от тази страница зависи и популярността на сайта сред посетителите. Според статистиката, повечето хора оценяват сайта по неговата обложка и по главната му страница. Разработката на подразделите на сайта се подчинява на основните правила, сформирани в процеса по създаването на основния раздел и проектирането на общия стил. Допълнителните раздели, както и форума, могат да имат свой собствен дизайн, така че често те са разработвани отделно.

КАКВО ИМА ЕДНО ЛОГО?

Когато дизайнера се заеме с лого проект, той прекарва много време за да разбере за организацията за която ще прави лого и нейните клиенти. Нека да се потопим в процеса и да разберем какво едно лого трябва да прададе като идея. Повечето дизайнери следват няколко принципа при създаването на фирменото лого.

1. Простота

Дизайнът на лого трябва да бъде лесен за разбиране и бързо разпознаваем. Той не трябва да бъде разсейващ, претрупан с елементи, както и за колко време хората би им отнело да запомнят дадена лого идея.

2. Безвремие

При създаването на лого е необходимо да бъде направено така, че след 10, 20 или 50 години то да бъде актуално. Също така при скалиране на логото се преценя дали ще се загуби качеството и дали логоъо ще се разчита добре на 50% намаляне на екрана. Критерии е и добра четимост в различните медии.

3. Целесъобразност

Резонира ли логото с желаната аудитория? Спрямо това какви са естетичните разбирания на клиентите на бранда, се определя стила на идеята на дизайнера за лого.